Adatvédelmi szabályzat (GDPR)

A MICRONIX cégcsoport (ide tartozik a Micronix Hungary Kft. is) biztosítja ÖNT, hogy a személyes adatok védelme, adatkezelésük az előírt törvényi és jogszabályi követelmények előírásai szerint történik..

 Jelen dokumentumban információkat talál azzal kapcsolatban, hogy:

 1. milyen típusú személyes adatokat kezelünk és tárolunk üzleti tevékenységünk érdekében, melyek különösen ügyfeleinket és webáruházunk felhasználóit érintik;
 2. a személyes adatok adatkezelése hozzájáruláson vagy jogcím alapján történik;
 3. a személyes adatok adatkezelése milyen célból történik;
 4. kinek és milyen feltételek mellet adhatjuk tovább személyes adatait és
 5. milyen jogai vannak Önnek személyes adataival kapcsolatban.

Alapvető rendelkezések – ki a személyes adatainak az adatkezelője?

A személyes adatok adatkezelője az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 törvényének 4. cikkének 7. pontja alapján (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban „GDPR“) a MICRONIX, spol. s r.o. cég, székhelye Praha 4, Antala Staška 1076/33a, Irányítószám: 14000, Cégjegyzékszám: 48584118, valamint a Micronix Hungary Kft., székhelye 1158 Budapest, Késmárk utca 16., Cégjegyzékszám: 01-09-706246 (a továbbiakban „Adatkezelő“), mint a www.micronix.cz és www.micronixkft.hu internetes webáruház üzemeltetői, mely áruház mérőműszerek, akkumulátorok és elemek, szolárpanelek értékesítésével és mérési, kalibrációs szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 Az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatok védelmében. Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően vannak meghatározva a cég belső folyamatai, eljárásai.

Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak a betartása, betartatása, ellenőrzése a kompetens személy feladata.

Milyen típusú személyes adatokat kezelünk?

Főleg azokat a személyes adatokat kezeljük, melyek minimális mértékben szükségések a rendelése teljesítésének az érdekében. Ezeket az adatokat az internetes felületre való regisztráció során, esetleg a rendelése alkalmával ossza meg velünk.

 A személyes adatok a következők lehetnek:  

 • E-mail címe
 • Jelszava kódolt formában  
 • Vezeték és keresztneve
 • Belépési neve internetes felületünkre, melyet Ön ad meg
 • Eléhetőségei és/vagy szállítási, számlázási címe
 • Telefonszáma
 • Egyéb nem kötelező adatok – szabadon választhatók (pld.: kapcsolatfelvételi formanyomtatványon keresztül - termékek iránti érdeklődés, megjegyzések rendelésével kapcsolatban, ...)
 • Cégjegyzékszám, Adószám 
 • Cookie-k (online szolgáltatások esetén) 
 • Videofelvétel (eladótérben, irodákban, raktárakban)

Miért van szükségünk személyes adataira, miért kezeljük őket?

Személyes adataira kérésének, rendelésének a teljesítése érdekében van szükségünk, hogy minél elégedettebb legyen szolgáltatásainkkal, termékeinkkel; minél előbb ki tudjuk szolgálni, teljesíteni kérést és természetesen folyamataink, tévekénységeink minőségének a javítása érdekében is (beleértve a leadott rendeléstől a fizetésig terjedő folyamatokat vagy csak az érdeklődést, ajánlatkérést, ...).

Személyes adatait manuálisan és automatizált módon is kezeljük. A MICRONIX jogosult gyűjteni, tárolni és felhasználni bizonyos adatokat automatizált módszerekkel (pld.: statisztikai adatok internetes oldalunk látogatottságáról).

Mi jogosít fel bennünket személyes adatainak adatkezelésére és milyen céllal tesszük ezt?

A személyes adatok adatkezelése a törvényi adta lehetőségek szerint történik:

·         az Adatkezelő és Ön közt létrejött szerződés teljesítése érdekében (lásd: GDPR törvény 6. cikkének 1. bekezdésének b) pontja alapján),

·         jogos érdek érvényesítéséhez (direkt marketing) kereskedelmi értesítések küldésének a céljából (lásd: GDPR törvény 6. cikkének 1. bekezdésének f) potnja alapján).

A személyes adatok feldolgozásának a céljai:

·         szerződéses viszony teljesítése: az Ön rendelesének és a szerződéses jogviszony teljesítése érdekében Ön és az Adatkezelő között; rendelése esetén csak a teljesítés érdekében szükséges személyes adatokat kérjük el  (nevek, címek, elérhetőségek); az igényelt személyes adatok alapkövetelmények a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez; ezen személyes adatok nélkül a szerződés nem jön létre, mivel a teljesítése az Adatkezelő számára vállalhatatlan,

·         előnyökhöz jutás marketing tevékenység részvételével: az Ön rendelésével, vásárlásával kapcsolatos információk küldése,

·         egyéb lehetséges tevékenységek: szolgáltatásaink színvonalának jobbítása; új elemzések, mérések segítségével képet kapni, hogy szolgáltatásainkat mennyire, miképpen használják, alkalmazzák; internetes oldalunkon töltött idejének elemzése (preferenciái, meglátogatott tartalmak); internetes oldalunk miképpen felel meg az egyéni igényeinek; kérdéseire válaszaink, ... . 

Mik azok a cookie-k és melyeket használjuk?

Hasonlóan, mint minden más internetes oldal, a Micronix-é is használ cookie-kat (magyarul „süti“). A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

A sütik nem szolgálják és nem is teszik lehetővé az internetes oldal konkrét használójának az azonosítását. Az internetes oldal látogatója nem lesz beazonosítható. A tárolt információk pld.: a használt webböngésző program, számítógép adatai, meglátogatott oldalak, ... . A sütik nem jelentenek veszélyt, használatukkal nem veszélyeztetjük személyes adatainkat.

Az előzőleg meglátogatott oldalak fizetett hirdetései is megjelenhetnek.

A következő süti csoportot a harmadik fél sütijei alkatoják (pld.: Google Analytics  - a konkrét weboldal látogatottságának méréséhez, szolgáltatások nyújtásához, reklámtevékenységekhez). Ezen sütik harmadik fél által vannak kezelve, a Micronix-nek ezen adatokhoz nincs hozzáférése. A Google nyilatkozata a személyes adatok védelmével kapcsolatban itt található:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs .

Abban az esetben, ha nem ért egyet a sütik gyűjteményével, az Ön által használt webböngészőben le tudja őket tiltani. A sütik kikapcsolására, letiltására vonatkozó utasítást it találja meg: http://www.allaboutcookies.org/; a webböngészője használati utasításában; szükség esetén forduljon a webböngésző fejlesztőjéhez. Az összes süti kikapcsolása, letiltása az internetes oldalak egyes funkcióinak a korlátozásához vezethetnek.

Milyen időtartamig tároljuk személyes adatait?

A személyes adatait addig tároljuk, amíg a köztünk lévő szerződés értelmében teljesítése érdekében szükségünk van rá és/vagy ezen szerződésekből adódó követelesék érdekében, valamint a törvényi előírásoknak megfelelő időtartamig (számviteli, adóügyi előírásokban meghatározottak alapján). Abban az esetben, ha már nem kíván tőlünk, velünk kereskedelmi kapcsolatban maradni, bármikor leíratkozhat.

Ki férhet hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait biztonságosan kezeljük, tároljuk. Partnereinket óvatosan, megfontoltan válasszuk ki (pld.: csomagküldésre szakosodott vállakozót, céget), akikkel személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében meg kell osztanunk, hogy adatkezelésük technikai és organizációs feltételei megfelelnek-e az adattörvényben foglaltaknak, képesek-e személyes adatait kellőképpen védve kezelni, a személyes adatokkal való visszaélések kockázatát minimalizálni. Partnereink számát mindenekelőtt minimalizáljuk. Mindenkivel külön-külön szerződéses kapcsolat írja elő, hogy a rájuk bízott, átadott személyes adatokat milyen célból, célra használhatják, melytől eltérniük nem szabad; természetesen titoktartási kötelezettségük is van.

Az alkalmazható jogszabályok alapján konkrét, pontosan megfogalmazott feltételek esetén kötelességünk személyes adatait átadni pld.: rendőrségnek, egyéb hatóságoknak.

Személyes adatai Európai Únión kívülre tőlünk nem kerülnek.  

Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban és a hozzájáruláson alapuló adatkezelés miképpen vonható vissza?

Mint adatalany a GDPR törvény alapján a következő jogok illetik meg Önt:

·         hozzáférési jog – GDPR 15. cikke,

·         helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikke, esetleg a korlátozáshoz való jog GDPR 18. cikke,

·         törléshez való jog – GDPR 17. cikke,

·         tiltakozáshoz való jog – GDPR 21. cikke,

·         adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikke,

·        a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható írásban (postai levél) vagy elektronikusan (e-mail). A visszavonás nem érinti a visszavonásig érvényes adatkezeléseket; azon további adatkezelésket, melyek más célból, jogalap szerint lettek kezelve; törvényi előírásoknak a teljesítéséhez szükségesek; esetleg az újbóli hozzájáruláson alapuló adatkezeléseket,

· panasszal élhet az Adatvédelmi hivatalnál, ha Ön szerint a személyes adataival kapcsolatos jogaiban korlátozzák, megsértették azokat.

Az Ön személyes adatai biztonságban vannak nálunk és miért használjuk kamerarendszerünket

Kijelentjük, hogy megtettünk minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatainak a védelmében. Ezen intézkedések időszakosan felülvizsgálaton esnek át. Személyes adataihoz csak meghatalmazott alkalmazottaink férhetnek hozzá feladataik teljesítése érdekében.

Azonban szükségünk van az Ön segítségére is személyes adatainak biztonsága, védelmének érdekében, mindenekelőtt azzal, hogy egyedi jelszavát és egyéb hozzáférési információit szolgáltatásainkhoz titokban tartja és az alapvetó biztonsági elveket betartja.

Az épületeinkben elhelyezett kamerarendszer jogos tulajdonosi érdekből lett felszerelve (tulajdon védelme lopás, tudatos károkozás, megsemmisítés ellen; az alkalmazottak, harmadik fél életének egészségének a védelmében). A felvételt kizárólag a rendőrség vagy más jogosult hatóság részére szabad átadni.

Végső rendelkezések és miképpen érhet el bennünket?

A rendelésének elküldésével internetes webáruházunkban megerősíti, jóváhagyja, hogy megismerkedett személyes adatainak védelmében hozott intézkedéseinkkel, feltételeinkkel és azokat megértette, valamint Ön teljes mértékben el is fogadja azokat.

Ha kérdése lenne személyes adainak kezelésével, védelmével kapcsolatban, itt érhet el bennünket:  

internetes oldalak:          www.micronix.cz/kontakt           vagy      www.micronixkft.hu/elerhetosegeink,

e-mailben                           micronix@micronix.cz                   vagy      info@micronixkft.hu,

esetleg írásban a következő címeken: MICRONIX, spol. s r.o., 14000 Praha 4, Antala Staška 1076/33a, vagy Micronix Hungary Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 16. , a levélre kérjük ráírni, hogy a személyes adatok ügyintézője részére.

Jelen Adatvédelmi szabályzat érvényes: 2018.05.25.-től.